Statuten & Reglementen

Regeltjes, regeltjes en nog eens Regeltjes

Ook de Vrienden van de Grote Kreek moeten zich aan bepaalde regeltjes houden. Zo moesten we een acte van oprichting laten opstellen door een notaris en hebben we vanuit de statuten de verplichting om verdere regels op te stellen. Hieronder zijn de links naar de documenten.Het bestuur gaat er vanuit dat ieder lid notie heeft genomen van de onderstaande reglementen.

Onder de knop statuten zit de acte van oprichting, waarin de hoofdregels van de vereniging zijn opgenomen, zoals: wat verstaan we onder een lid, waaruit bestaat het bestuur, de verplichting tot het uitroepen van een ledenvergadering enz.  

Onder de knop Huishoudgelijkreglement staan de wat uitgebreidere voorschriften aanzien van de vereniging zoals: wie doet wat binnen de vereniging en met name het bestuur, hoe kan men lid worden en hoe kan het lidmaatschap worden beëindigd, de vorm en de uitvoering van de ledenvergadering, enz

Onder de knop Havenreglement staan de meer directe regels voor het gebruik van de Grote Kreek, wat mag wel en wat mag niet, zoals: Honden aan de lijn, taken en bevoegdheden havenmeester, het kiezen van een ligplaats enz.